Horár príde na lesnú čistinku a vidí zo zeme trčať hlavu.
– „A ty si kto?“, pýta sa jej.
– „Ja som, prosím, zarytý komunista,“ odpovie hlava.