– každý mal prácu
– hoci mal každý prácu, nikto nič nerobil
– hoci nikto nič nerobil, plán sa plnil nad 100 percent
– hoci sa plán plnil nad 100 percent, nikde ničoho nebolo
– hoci nikde ničoho nebolo, predsa mal každý všetko
– hoci mal každý všetko, predsa všetci kradli
– hoci všetci kradli, nikdy to nikde nechýbalo