Lenin leží na smrteľnej posteli a pri ňom stojí Stalin. Lenin hovorí Stalinovi:
– Súdruh, bojím sa len jedinej veci, či ťa bude ľud nasledovať.
– Neboj súdruh, ľudia ma budú nasledovať.
– A čo ak predsa len nebudú?
– Potom budú nasledovať teba, súdruh.